Działamy na wielu Płaszczyznach

Co oferujemy?

Warsztaty i Projekty

Działamy na wielu płaszczyznach, organizując warsztaty oraz projekty dla naszych beneficjentów

Prowadzimy działalność edukacyjną, informacyjną, wychowawczą i wsparciową w różnych obszarach.

Poznaj nasze Projekty Warte Uwagi
 • Warsztaty "Jesteś ważna, jesteś wyjątkowa"

  Celem projektu jest edukacja prozdrowotna oraz zwiększenie świadomości nastolatek/nastolatków w obszarze zdrowia, seksualności oraz mentalhealth.

 • Warsztaty przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu "Nie spalaj się"

  Celem warsztatu jest przybliżenie zjawiska wypalenia, poznanie jego możliwych przyczyn, charakterystycznych objawów, sygnałów alarmowych, symptomów, powodów oraz sposobów przeciwdziałania pojawianiu się niepokojących objawów.

 • Warsztaty budowania odporności psychicznej

  Celem warsztatu jest poprawa jakości i satysfakcji z życia, budowanie umiejętności lepszego i bardziej efektywnego poruszania się w codziennie pełnionych rolach.

 • Warsztaty dla Seniorek: Jak dobrze, że jesteś!

  Celem warsztatu jest aktywizacja społeczna kobiet-seniorek, wsparcie ich w zakresie budowania i wzmacniania samooceny, poczucia własnej wartości, poprawa jakości życia, zwiększenie satysfakcji z przeżywanej codzienności, praca nad wydobywaniem ich osobistych zasobów i wartości,

warsztaty dla kobiet

Celem projektu jest edukacja prozdrowotna oraz zwiększenie świadomości nastolatek/nastolatków w obszarze zdrowia, seksualności oraz mentalhealth.
Poprzez realizację krótkich, celowanych warsztatów, młode kobiety będą otoczone uważnością i wsparciem, które pozwolą im zdobyć lepszą świadomość własnego ciała, posiadanych praw oraz skutecznie, odważnie i asertywnie zarządzać sobą w wymagających sytuacjach życia codziennego.

Warsztaty psychologiczne proponowane w ramach projektu „Jesteś ważna, jesteś wyjątkowa” organizowane są przez Fundację WARTA UWAGI. Ich celem jest zwrócenie uwagi Uczestniczek na rolę zdrowego selfcare. Chcemy uczulić młode kobiety na to jak ważna jest świadomość siebie, swoich emocji praw oraz potrzeb, jak kluczowe w relacjach z innymi jest umiejętność stawiania granic, upominania się o siebie, prezentowania asertywnych postaw, budowania asertywnych komunikatów „ja”. Chcemy pokazać, na czym tak naprawdę polega zdrowa samotroska i że nie oznacza ona w żadnej mierze egoizmu, a jest wyrazem odpowiedzialności i dojrzałości. W ramach przeprowadzonych zajęć będziemy omawiać poszczególne elementy dobrego wellbeingu, a więc zdrową higienę psychiczną (rolę snu, zdrowego odżywiania, ruchu i aktywności fizycznej) oraz rolę relacji interpersonalnych, prawidłowej samooceny, odpoczynku, równowagi we wszelkich sferach własnego życia, właściwego zarządzania sobą i swoją codzienną aktywnością.

WARSZTAT I

 1. Profilaktyka chorób żeńskiego układu płciowego
  a) pierwsza wizyta u ginekologa
  b) badania profilaktyczne
  c) holistyczne podejście do zdrowia (higiena, szacunek do własnego ciała, zdrowie fizyczne, mentalne, psychiczne).
 2. Pierwsza miesiączka
  a) Czego się spodziewać i jak często
  b) Jak dbać o siebie w tym szczególnym czasie
  c) Jak obliczać pierwszy dzień i długość cyklu.

WARSZTAT II

 1. Zdrowy selfcare
  a) Moje emocje, prawa i potrzeby,
  b) Samoświadomość i uważność na siebie,
  c) Filary poczucia własnej wartości – „Moje osobiste słońce”,
  d) Narzędziownik zdrowego selfcare (aktywność fizyczna, sen, dieta, odpoczynek, równowaga i balans, kształtowanie kompetencji psychologicznych i społecznych, poczucie własnej wartości, praca z wewnętrznym krytykiem)
  e) Co wpływa na moją satysfakcję z życia,
  f) Dostępne formy wsparcia,
 2. Asertywność i stawianie granic
  a) Odwaga w asertywnym byciu „przy sobie” oraz komunikowaniu siebie, własnych praw, opinii i oczekiwań,
  a) Konstruktywna, asertywna komunikacja – metoda FUKO i nauka stawiania granic w relacjach interpersonalnych.

Spotkania będą prowadzone w formie bezpośredniej, warsztatowej, w klasach, podczas 2 lekcji wychowawczych w oparciu o narzędzia takie jak: praca w podgrupach, praca w parach, psychoedukacja, dialog i dzielenie się subiektywnymi spostrzeżeniami i odkryciami w obszarze tematyki warsztatu, praca indywidualna z wykorzystaniem kart pracy.

Pierwsza część projektu będzie realizowana w zamkniętej grupie dziewcząt. Druga część – w zależności od ustaleń z dyrekcją szkoły – w całej klasie.

Celem warsztatu jest przybliżenie zjawiska wypalenia, poznanie jego możliwych przyczyn, charakterystycznych objawów, sygnałów alarmowych, symptomów, powodów oraz sposobów przeciwdziałania pojawianiu się niepokojących objawów. Specyfika życia we współczesnym świecie, napięta sytuacja polityczna, gospodarcza i ekonomiczna, dynamiczny i niepewny rynek pracy, rosnące stopy procentowe oraz raty kredytowe, brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności oraz lęk o własne zasoby wewnętrzne konieczne do mierzenia się z wyzwaniami codzienności powodują, że kondycja psychiczna człowieka jest dziś słaba i wymaga wsparcia. Wyraża się to w coraz większym odsetku osób wypalonych zawodowo, które nie radzą sobie z wyzwaniami życia osobistego i zawodowego, doświadczeniem depresji i innych chorób cywilizacyjnych. Podczas warsztatów Uczestnicy będą mogli nauczyć się jak skuteczniej zarządzać swoimi emocjami, jak efektywniej komunikować się z innymi, jak mieć lepszą świadomość siebie, co zrobić, żeby przejąć kontrolę nad własnym życiem, poczuć się jego autorem, jak skutecznie regulować własne emocje, mieć doświadczenie sprawstwa i zwiększyć własną odporność psychiczną.

Celem warsztatu jest poprawa jakości i satysfakcji z życia, budowanie umiejętności lepszego i bardziej efektywnego poruszania się w codziennie pełnionych rolach prywatnych i zawodowych, wypracowanie osobistych narzędzi do wzmacniania własnej odporności psychicznej, regulowania emocji i budowania siły do mierzenia się z codziennością. Fundamentem pracy będzie skupienie się na większej świadomości siebie oraz uważności na własne prawa, potrzeby i emocje oraz nauka konstruktywnego komunikowania siebie otoczeniu.

Sytuacja polityczna, gospodarcza i ekonomiczna, doświadczenia wielu wyzwań i kryzysów powoduje, że kondycja psychiczna jest dziś słaba i wymaga wsparcia. Podczas warsztatów Uczestniczki będą mogły nauczyć się jak lepiej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego, jak skuteczniej zarządzać swoimi emocjami, jak efektywniej komunikować się z innymi, jak mieć lepszą świadomość siebie, co zrobić, żeby przejąć kontrolę nad własnym życiem, poczuć się jego autorem, mieć doświadczenie sprawstwa, zwiększyć własną odporność psychiczną.

Celem warsztatu jest aktywizacja społeczna kobiet-seniorek, wsparcie ich w zakresie budowania i wzmacniania samooceny, poczucia własnej wartości, poprawa jakości życia, zwiększenie satysfakcji z przeżywanej codzienności, praca nad wydobywaniem ich osobistych zasobów i wartości, jakie mogą zaoferować swojemu otoczeniu, lokalnej społeczności oraz swoim bliskim i znajomym.

Celem w wymiarze indywidualnym będzie nauka uważności i świadomości siebie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, poczucia bycia ważną i wyjątkową, analiza osobistych zasobów oraz mocnych stron, zbudowanie większej pewności siebie, poczucia sprawstwa, wewnątrzsterowności i przekonania, że nadal mogę dzielić się sobą, swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością życiową, oraz że wciąż mam wiele do zaoferowania innym.

A może przyjedziemy do ciebie?

Chcesz żebyśmy przeprowadziły warsztaty w Twojej placówce / szkole / firmie?

Scroll to Top