Fundacja Warta Uwagi

Jak pomagamy?

Warta Uwagi

Naszą działalność prowadzimy na wielu płaszczyznach. Działalność edukacyjną, informacyjną, wychowawczą i wsparciową w różnych obszarach, szczególnie w zakresie:

Wszystkie powyższe działania skupiają się wokół 2 głównych celów:

Cel operacyjny – jest nim gromadzenie środków na bieżące funkcjonowanie Fundacji, pozyskiwanie Darczyńców, Sponsorów, działania marketingowe, promocyjne, reklamowe, zmierzające do jak najszerszego rozpowszechnienia stworzonej przez nas idei pomocy i wsparcia dla kobiet.

Ta kwota pomoże nam również edukować dzieci jak i ich rodziców poprzez organizowane dla nich warsztaty, na które chcemy zapraszać również specjalistów, którzy będą wraz z nami służyli im swoją wiedzą. Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby dzieci w kryzysie emocjonalnym, aby o nie zadbać.

Cel związany z szeroko rozumianym wsparciem dedykowanym kobietom, rodzinom i dzieciom. Mieszczą się tu zarówno działania edukacyjne jak i doradcze, działalność szkoleniowa, warsztatowa, podczas której wspólnie ze specjalistami z poszczególnych obszarów będziemy dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem oraz realną doraźną, bieżącą pomocą.

Dzięki tak szerokiemu wsparciu chcemy dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących rodzin, dzieci i kobiet, aby jak najcelniej im pomóc oraz wyposażyć w niezbędną wiedzę, narzędzia i kwalifikacje do coraz bardziej skutecznego radzenia sobie w ich rolach zawodowych i życiowych oraz podnosić jakość ich życia na coraz wyższy poziom.

Nasi Partnerzy
Potrzebujesz wsparcia?

Wierzymy w efekt synergii i w to, że wspólnie możemy skutecznie wspierać inne kobiety w rozwoju, godzeniu ról życiowych i odnajdywaniu swojego miejsca w życiu.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy potrzebują pomocy i którzy chcą tę pomoc z naszym wsparciem nieść innym.

Scroll to Top