Rozwój Fundacji zależy od Ciebie

Jak nas wspierać?

Fundacja Warta UWagi

Chcemy poprzez nasze działania przeciwdziałać wszelkim wykluczeniom społecznym, ale też wnosić nową jakość i wartość w życie każdemu, komu pomagamy.

Dzięki szerokiemu wsparciu chcemy dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących rodzin, dzieci i kobiet, aby jak najcelniej im pomóc oraz wyposażyć w niezbędną wiedzę, narzędzia oraz kwalifikacje do coraz bardziej skutecznego radzenia sobie w ich rolach zawodowych i życiowych oraz podnosić jakość ich życia na coraz wyższy poziom.

Cel operacyjny
Cel operacyjny – jest nim gromadzenie środków na bieżące funkcjonowanie Fundacji, pozyskiwanie Darczyńców, Sponsorów, działania marketingowe, promocyjne, reklamowe, zmierzające do jak najszerszego rozpowszechnienia stworzonej przez nas idei pomocy i wsparcia dla kobiet.
Działanie statutowe

Mieszczą się tu zarówno działania edukacyjne jak i doradcze, działalność szkoleniowa, warsztatowa, podczas której wspólnie ze specjalistami z poszczególnych obszarów będziemy dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem oraz realną doraźną, bieżącą pomocą.

Bez Ciebie to się nie uda

Jak możesz wesprzeć działanie Fundacji?

Scroll to Top